Welkom De Van Vugtjes "Ik zag de oude brug"

Links

GC1G9AF

Multi-cache "Ik zag de oude brug"
Placed by: De Van Vugtjes Placed Date: 9/17/2008
N 53° 13.422 E 006° 35.604UTM: 32U E 339341 N 5899859
Size: Size: Regular (Regular) Difficulty: 1.5 out of 5Terrain: 1.5 out of 5

Korte multi-cache, van 300 meter, bij de Oostersluis in Groningen.

Start: N 53° 13.422' E 06° 35.604'

Bij de doe-het-zelver en de jachthaven, kan goed geparkeerd worden. Vanuit hier is het een korte wandeling langs het water naar WP1, met een mooi uitzicht over het Eemskanaal.

WP1: N 53° 13.522' E 06° 35.651'

Zuider-, Noorder-, Ooster-, Westerling

Aan weerszijden van het Van Starkenborghkanaal, direct ten zuiden van de Oostersluis, staan vier uit graniet gehouwen mannenkoppen die de vier windstreken voorstellen. ‘Het Zuiden’ wordt gesymboliseerd door een neger met kroeshaar en volle lippen. Dit beeld werd beschadigd in de Tweede Wereldoorlog tijdens de gevechten tussen Duitsers en Canadezen op 16 april 1945. ‘Het Oosten’ is te herkennen aan een Aziatisch aandoend gezicht met een dunne hangsnor, terwijl ‘Het Noorden’ verbeeld wordt door een man met borstelige wenkbrauwen en een al even borstelige snor. Van ‘De Westerling’ is de gelaatsuitdrukking minder uitgesproken.

Noorderling

De markante beeldhouwwerken, die gemaakt werden door de Arnhemse kunstenaar Gijsbrecht Jacobs van den Hof (1889-1965), vormden bijna zestig jaar lang de uiteinden van twee bakstenen leuningen van een brug over het afwateringskanaal dat vroeger tussen de Oostersluis en Oosterhogebrug in lag. Met de nieuwbouw van de Oostersluis werd het afwateringskanaal echter vervangen door een ondergronds afwateringssysteem. Maar mede dankzij de inzet van buurtbewoners werden de historische bruggenhoofden in 1998 teruggeplaatst bij de twee zitbanken aan weerszijden van de Oostersluis ZZ.

Vraag: Hoeveel planken heeft de zitting van één bank? Antwoord = A

Vanuit hier lopen we naar de oude Oostersluis.

WP2: N 53° 13.505' E 6° 35.604'

Oostersluis

Het Oostersluis-complex op de grens van Oosterhogebrug is aangelegd in de tweede helft van de jaren dertig in opdracht van de provincie Groningen. De sluis ging de verschillende 'diepen' met elkaar verbinden en maakte deel uit van het belangrijke grootscheepvaartkanaal tussen Groningen en het IJsselmeer via Friesland. Op 1 september 1938 konden de eerste schepen er binnen varen. Over beide zijden van de sluis werd een brug geslagen: de Damsterbrug tussen het Damsterdiep en de Rijksweg naar Delfzijl en iets noordelijker de Aegirbrug als verkeersomleiding wanneer een schip schut. Direct achter de eerstgenoemde brug kwam een tweede te liggen over een aftakking van het kanaal.

Oude Oostersluis

In de jaren 90 is de sluis herbouwd. In verband met bodemdaling, als gevolg van gaswinning, voldeed de sluis niet langer aan de gestelde eisen. Bij de herbouw zijn gedeelten van het oude complex blijven bestaan, waaronder de muur met daarin de plaquette, die in 1938 door koningin Wilhelmina is onthuld bij de ingebruikname van het Van Starkenborghkanaal.

Plaquette

Dukdalven in het landschap markeren de route die de honderden schepen vroeger hebben gevaren. Ook de twee bruggen zijn nog aanwezig, maar liggen werkloos in het gras.

Oud en Nieuw

Vraag: De Damsterbrug, waarop je staat, heeft aan beide zijden grote blauwe staanders in de reling. Hoeveel in totaal? Antwoord = B.

Door de brug over te steken treden we in de voetsporen van de Groninger verzetsheld Pop Dijkema.

Pop Dijkema

Op 13 april 1945 had zich een groep Duitse soldaten in Oosterhoogebrug verschanst. De bruggen stonden omhoog waardoor de Canadezen vanuit Groningen het kanaal niet over konden. Pop kroop samen met zijn broer Jacob-Jan en diens zoon Jan over de sluisdeur naar de machinekamer van de brug. Ze lieten de brug neer, waarna de bevrijders op konden rukken naar Delfzijl. Bij zijn heldhaftige actie werd Pop in een arm geschoten en raakte hij doof aan één oor.

Een lied voor Pop Dijkema: (Wijze: Piet Hein)

Heb je wel gehoord van de brug bij de sluis,
die de moffen niet lieten zakken?
Maar onze Pop Dijkema was op weg naar huis
en hij dacht: Ik neem ze te pakken!

Refrein:
Hoera,
Hoera,
Hoera voor Dijkema!
Kom zing ons allen na
Kom zing ons allen na
Lang leve onze Pop Dijkema
Lang leve onze Pop Dijkema

Wat gaf hij erom dat er juist bij de brug
om het felste werd gestreden?
Pop Dijkema dacht: Ik ga toch niet terug
want die brug moet naar beneden!

Toen heeft hij voor ons zijn leven gewaagd,
dwars door 't schieten is hij gekropen.
En Gode zij dank: Zijn toeleg is geslaagd,
al moest hij het duur bekopen.

Want helaas werd de held van Oosterhoogebrug
door een schot in zijn arm getroffen.
Maar hij is gelukkig vandaag hersteld terug
en weg zijn alle moffen!

De Canadezen zijn, toen de brug was gedaald,
snel daarover naar ons getrokken.
De Moffen kregen hun portie betaald
en ze vluchtten op fietsen en sokken!

Wat waren wij trots, toen de Canadezen ons
de geschiedenis zelf vertelden.
En toen ze het zeiden: Geloven jullie ons:
Die kerel hoort bij de helden!

Als de brug niet gedaald was, wat was er geschied?
Wat hadden we overgehouden?
Daarom: Dijkema, dit vergeten we niet,
Hoogebrug blijft het steeds onthouden.

Nu kan het zoeken beginnen!

xxx = 10 x A x B + 199
yyy = 20 x A x B - 1

Cache: N 53° 13.xxx' E 06° 35.yyy'

Succes!

 

Eventueel kan natuurlijk ook de tweede brug van de oude sluis bekeken worden. De Aegirbrug bevindt zich op N 53° 13.605' E 06° 35.522'.

Additional Hints

Npugre ebaq fgnny

 
Decryption Key
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z